Welkom op de website van Drenthe

Informatie nieuwe deelnemers

Drenthe Boert Bewust is een sector overstijgend initiatief dat werkt aan verbindingen tussen boeren, tuinders en de samenleving. Boert Bewust is een landelijk initiatief dat inmiddels in 11 streken actief is, sinds 2022 is Drenthe daar één van.

Deelname bij Drenthe Boert Bewust is vrijwillig maar niet geheel vrijblijvend. Dit betekent niet dat je iedere week aan Boert Bewust hoeft te denken, maar we zullen het wel op prijs stellen als je samen met ons activiteiten bedenkt en eens of een aantal keer per jaar helpt bij een uitvoering van een activiteit. Daarnaast word je als deelnemer gescoord door een scoorder van Boert Bewust. Deze scoorder komt bij het begin van je lidmaatschap bij je bedrijf langs om een score af te leggen. De score is een soort intakegesprek en heeft de focus op de motivatie van je deelname. A.d.h.v. deze score wordt er een bedrijfspagina opgesteld. Iedere deelnemer van Boert Bewust heeft een eigen bedrijfspagina op de site: Onze boeren – Drenthe Boert Bewust. Op deze pagina kun jij uitleggen aan de consument/burger hoe en waarom jij je bedrijf op een bepaalde manier hebt ingericht, wat jij belangrijk vindt en wat jouw drijfveren zijn.

Daarnaast ontvang je van ons een bedrijfsbord, op dit bord staat een QR-code welke weer naar je bedrijfspagina verwijst. Iedere deelnemer van Boert Bewust ontvangt hetzelfde soort ontwerp van het bord, op deze manier stralen we eenheid uit en zijn we gemakkelijk te herkennen. In de presentatie staan een aantal voorbeelden van deze borden. In Drenthe staan de eerste borden inmiddels ook al!

Een deelname bij Drenthe Boert Bewust kost €400,00 excl. voor het eerste jaar. Daarna is het €125,00 excl. per jaar. Hier krijg je het volgende voor terug:

  1. Een bedrijfsbord
  2. Een bedrijfspagina op de streekwebsite
  3. Boert Bewust score
  4. Mogelijkheid tot deelname aan trainingen
  5. Bijwonen van een jaarlijks event met alle Boert Bewust deelnemers uit Drenthe
  6. Bijwonen van een jaarlijks event met alle Boert Bewust deelnemers uit Nederland
  7. Een netwerk van ‘bewuste’ boeren uit Drenthe die allemaal graag de verbinding met onze samenleving willen opzoeken

 

Sluit je ook aan bij dit initiatief? Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen

 

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Regionale partners

Alle partners