Welkom op de website van Drenthe

Melkveebedrijf Werners

In het Drentse Ruinerwold staat het melkveebedrijf van familie Werners. Iedere dag zorgt de familie vol passie voor hun 160 melkkoeien en het jongvee. Carolien en Jan wonen met hun vier dochters op de boerderij en zijn de 6e generatie boer in de familie Werners. Ze zetten het dagelijkse werk rond met hun eigen gezin, en krijgen tijdens het melken en op zaterdagen wat hulp van losse krachten.

Duurzaamheid is een belangrijk thema op het bedrijf. Zowel op het gebied van hun vee, als energie. Familie Werners streeft naar een sterke, gezonde koe die zo lang mogelijk bij hun kan blijven. Deels bereiken zij dit door een goede fokstrategie, maar de nieuwe koeienstal draagt hier ook aan bij. Het comfort voor de koeien in deze stal is namelijk super, het komt de dames aan niks te kort! Ze liggen in zachte zandbedden en kunnen zichzelf borstelen onder de roterende koeborstels. Het dak van de stal is lichtdoorlatend, waardoor het buitenklimaat zo goed mogelijk nagebootst wordt.

Daarnaast wekt familie Werners hun eigen energie op. Dit doet familie Werners met behulp van zonnepanelen op het dak van hun stal, en een eigen windmolen. Duurzaam handelen betekent voor Jan en Carolien ook dat zij zuinig omgaan met hun grond. Zo brengen zij compost en vaste mest aan op hun grond, wat het bodemleven en de bodemvruchtbaarheid verbeterd.

De familie heeft een eigen stuk bos in beheer, en verschillende bossingels. Door de vele bossingels in het landschap, zijn er vaak reeën te zien. Iets, waar Jan en Carolien oog voor hebben en van genieten. Op hun boerderij is, naast een aantal vogelhuisjes, ook een uilenkast te vinden.

Carolien is bestuurslid bij “De Boer op Noord”, een stichting die zich inzet voor boerderij educatie. Ze vindt het belangrijk dat ieder kind een keer op de boerderij is geweest, en het eerlijke verhaal heeft gehoord. Het frustreert de ondernemers dat er veel onwaarheden worden verspreid. Door hun deelname aan Drenthe Boert Bewust willen zij graag hun steentje bijdragen aan het uitdragen van een eerlijk verhaal over de landbouwsector in Nederland; “Als boeren zijn wij onderdeel van de maatschappij. Daarom willen wij graag transparant ondernemen, en mensen uitleggen wat we doen, en waarom.”

De familie werkt graag mee aan lokale initiatieven. Zo stellen zij grond beschikbaar voor de Oldtimerdag in Ruinerwold en de Dijkhuizerrun. Ook organiseren ze zo nu en dan een open dag en teambuildingsactiviteiten op hun boerderij.

Ben je benieuwd naar het melkveebedrijf van familie Werners? Zij staan open voor bezoek, graag wel even een afspraak maken. Via het wandelpad wat voor de boerderij langs loopt, kun je ook een blik werpen op het moderne bedrijf.

Melkveebedrijf Werners

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Carolien is bestuurslid bij de Boer op Noord. Verder werkt familie Werners regelmatig mee aan lokale initiatieven. Zo stellen zij grond beschikbaar voor de Oldtimerdag en de Dijkhuizerrun. Ook organiseren ze open dagen en teambuildingsactiviteiten.

  • Familie Werners heeft recent een nieuwe stal gebouwd. Deze stal draagt bij aan een goed dierwelzijn. Zo ligt er rubber op de roosters, liggen de koeien in zandbedden en is er meer licht en lucht inlaat in de stal.

  • Familie Werners houdt zich steeds meer bezig met dit thema. Zo onderhouden zij een stuk bos, zaaien zij grasklaver mengsels en kruidenrijk grasland in en beheren zij akkerranden.

  • Bij de nieuwbouw van de stallen heeft familie Werners rekening gehouden met het aanzicht. Het bedrijf past mooi in de omgeving en oogt verzorgd.

  • Familie Werners gaat duurzaam om met hun koeien. Dit houdt in dat zij duurzame koeien fokken die oud kunnen worden. Het koecomfort in de nieuwe stal draagt hier ook aan bij. Daarnaast wekken zij zelf energie op door middel van een windmolen en zonnepanelen.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Regionale partners

Alle partners