Welkom op de website van Drenthe

Melkveebedrijf van Raalte

In het Drentse Linde heeft familie Van Raalte een melkveebedrijf met ruim 100 koeien. Nico en Hermien nemen de dagelijkse bedrijfsvoering op zich, en hun kinderen Dianne, Bart en Anniek helpen waar nodig. Een echt familiebedrijf dus!

Nico en Hermien zijn ooit met 12 koeien begonnen, en hebben door jarenlang hard te werken, een volwaardig bedrijf opgebouwd. Nico is geen boerenzoon, waardoor het een stuk lastiger was om boer te worden. Toch is dit gelukt, en runnen zij nu vol passie een melkveebedrijf met hun kinderen. Je eigen kop volgen, het bedrijf in balans houden en “doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg” typeert hun manier van ondernemen.

Dochters Dianne en Anniek hebben het bedrijf “KoeKroelen” opgericht, en organiseren kinderfeestjes op de boerderij. Al meer dan 800 kinderen zijn inmiddels op de boerderij geweest, en hebben hier van alles geleerd.

Familie Van Raalte vindt het belangrijk om de verbinding te leggen met de maatschappij. Naast het contact via de kinderfeestjes, doen zij ook graag mee aan plaatselijke initiatieven zoals wandel- en fietstochten. Via Boert Bewust hopen zij het eerlijke verhaal over de melkveesector in Nederland te kunnen vertellen.

Familie Van Raalte heeft verschillende boomsingels en boomwallen in beheer. Ook pachten zij natuurgronden. Wulpen en grutto’s zijn weidevogels die regelmatig voorkomen op het land van de familie. Tijdens het maaien wordt er altijd gelet op eventuele nesten, zodra er een nest gevonden is, blijft een oppervlakte aan gras staan zodat het nest beschut blijft.

 

 

Melkveebedrijf van Raalte

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Sinds 2019 organiseren Dianne en Anniek kinderfeestjes op de
  boerderij. Hiermee hebben zij al 1.000 kinderen ontvangen op de boerderij! Daarnaast werkt familie van Raalte graag mee aan plaatselijke initiatieven zoals wandeltochten, fietstochten en de Lentefair bij het dorpshuis in Linde.

 • Nico en Hermien proberen hun vee zo goed mogelijk te verzorgen. Koeien die niet gezond zijn, geven simpelweg geen melk. Ze weiden de koeien, hebben de stal geïsoleerd en er hangen koeborstels in de stal.

 • Familie van Raalte heeft verschillende boomsingels en boomwallen in beheer. Ook pachten zij natuurgronden. Bij hun melkfabriek scoren ze goed op het thema natuur. Wulpen en grutto’s zijn weidevogels die nog weleens voorkomen op het land van Van Raalte.

 • Familie Van Raalte heeft het erf er netjes bijliggen. Zij vinden dit belangrijk, zeker aangezien zij veel bezoekers krijgen voor de kinderfeestjes. Hun vee loopt buiten, op de percelen om
  hun erf heen. Al met al een mooi plaatje om te zien.

 • Familie van Raalte is steeds meer bezig met dit thema. Zo proberen zij zoveel mogelijk energie te besparen en nemen zij groene stroom af. In 2023 hebben zij zonnepanelen geïnstalleerd en een warmteterugwinning aangeschaft.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Regionale partners

Alle partners