Welkom op de website van Drenthe

Landbouwbedrijf Bouwers

In Zuidwolde, Drenthe run ik, Iris Bouwers samen met mijn ouders een akkerbouw- en varkensbedrijf. Hier houden wij 1250 vleesvarkens, beter leven 1 ster, en hebben wij 120 ha grond in beheer voor akkerbouw. Wij telen onder andere zetmeelaardappelen, suikerbieten, brouwgerst, zaaiuienenvaleriaan. Een klein deel van onze uien worden verkocht in een lokale streekwinkel.

Geschiedenis

In 1976 zijn mijn grootouders met het bedrijf begonnen. Op dat moment werden er koeien, varkens en schapen gehouden en had het bedrijf ook een akkerbouwtak. Mijn ouders hebben besloten om zich wat meer te gaan specialiseren en hebben het bedrijf voortgezet met vleesvarkens en akkerbouw. Onze varkens zijn 10 weken oud als ze op ons bedrijf komen en verblijven 110 dagen op ons bedrijf.
Ikzelf zit sinds 8 jaar in maatschap en ben veel op ons familiebedrijf aan het werk. De valeriaan die wij telen wordt gebruikt voor medicijnen. En in de toekomst gaan we ook lavas telen, dit kun je kennen als Maggi.

Toekomst

Ons bedrijf is duurzaam ingericht, zo zijn we zelfvoorzienend in het opwekken van stroom en beregenen we elektrisch in plaats van met diesel. Contact met onze omgeving en de Nederlandse samenleving vind ik belangrijk. Zo werken we veel samen met agrariërs uit de buurt, ben ik bestuurlijk actief en sta ik graag mensen te woord. Dit doe ik voor zowel burgers die weinig van de sector af weten als voor agrariërs uit binnen- en buitenland. Daarnaast ben ik actief op sociale media, je kunt ons vinden op Facebook en TikTok.

Landbouwbedrijf Bouwers

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

    Landelijke partners

    Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

    Regionale partners

    Alle partners