Welkom op de website van Drenthe

Boerderij ten Kate

Dichtbij het dorp Veeningen, staat de boerderij van familie Ten Kate. Henkjan en Brenda wonen samen met hun kinderen Koen, Bas en Guus op hun gemengde melkvee- en fokzeugenbedrijf. Dit houdt in dat zij naast 150 melkkoeien, ook ruim 400 varkens houden. Deze varkens, ook wel fokzeugen, krijgen biggetjes op de boerderij van Ten Kate. Als de jonge dieren oud genoeg zijn, verhuizen zij naar een andere boerderij, waar ze opgroeien tot volwassen varkens. 

De boerderij is in 1930 begonnen, toen nog bestaande uit 5 hectare heide. In de jaren die volgden is het bedrijf stukje bij beetje verder opgebouwd, tot het bedrijf dat Henkjan en Brenda vandaag de dag met veel passie runnen. Zij zijn de vierde generatie op deze plek, en de volgende generatie staat al klaar! Twee zoons van Henkjan en Brenda zijn ook actief op de boerderij en willen het bedrijf graag overnemen. 

De ondernemers vinden het belangrijk om met de tijd mee te gaan. Zo komt er binnenkort een mestvergister op het erf van familie Ten Kate te staan. Hiermee produceren zij groen biogas uit mest. Dit gas wordt afgezet in de nabije omgeving van de boerderij. Naast biogas, wekt familie Ten Kate ook hun eigen energie op. De 300 zonnepanelen die op het dak van de stal liggen, leveren bijna genoeg energie om het bedrijf te kunnen voorzien van stroom. Voor de overige 10% nemen zij groene stroom af.   

Ook op het gebied van natuur probeert het gezin stappen te zetten. Zo beheren zij natuurland en een stukje bos. De randen van hun akkers worden opgevrolijkt door bloemrijke stroken; goed voor de biodiversiteit! Daarnaast werken zij samen met een imker, die bijenkasten plaatst in het koolzaadland van familie Ten Kate. 

De dieren op boerderij Ten Kate hebben veel ruimte; de melkkoeien hebben allemaal hun eigen lig- en eetplek, en ook de varkens hebben het goed voor elkaar. Zij leven via het ‘Frievar’ concept: “Varkenshouders werken heel bewust samen om de gezondheid van de dieren, het management van hun bedrijf en de afzet van het vlees extra goed te regelen. Hun vlees wordt onder ander verkocht via ambachtelijke slagers, restaurants, boerderijwinkels en buurtsupermarkten in Zuidwolde, De Wijk en Ruinen onder de merknaam “Gaasterlander Kruidenvarken”. Het vlees heeft een eigen smaak en is van extra hoge kwaliteit.” 

Benieuwd naar boerderij Ten Kate? Kom vooral een kijkje nemen in de zichtstal, die iedere dag geopend is! Of neem alvast een kijkje op de Facebookpagina van familie Ten Kate: “Boerderij / Zichtstal Ten Kate.” 

Boerderij ten Kate

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Familie Ten Kate wil door middel van hun zichtruimte de drempel lager maken voor burgers om een kijkje te kunnen nemen bij een varkensbedrijf. De ondernemers hebben natuurlijk niet de tijd om iedere bezoeker te kunnen spreken, maar vinden het wel belangrijk dat er eerlijke informatie verspreidt wordt over de Nederlandse varkenshouderij. Dit hebben zij opgelost door informatieborden op te hangen bij de zichtruimte.

  • Familie Ten Kate doet mee aan het ‘Frievar’ concept. Hun varkens hebben hierdoor bovengemiddeld veel ruimte. Ook in de koeienstal is er veel ruimte voor de dieren; er zijn meer lig- en vreetplekken dan het aantal koeien dat familie Ten Kate houdt.

  • Familie Ten Kate beheert een stukje bos en natuurland, en zaait bloemrijke akkerranden in. Daarnaast werken zij samen met een imker, die bijenkasten plaatst in het koolzaadland van familie Ten Kate. Op het erf is veel groen te vinden; ideaal voor erfvogels en nsecten. Ook zwaluwen komen in grote getalen voor op de boerderij van Ten Kate.

  • Familie Ten Kate wil transparantie en toegankelijkheid uitstralen naar de maatschappij. Om deze reden hebben zij een zichtruimte gecreëerd. Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen bij de varkens, 7 dagen per week

  • Binnenkort zet familie Ten Kate een belangrijke stap op het gebied van verduurzamen; er wordt een mestvergister op het erf geplaatst. Deze vergister zorgt ervoor dat de organische stof in mest wordt omgezet in biogas door middel van bacteriën. Dit gas wordt vervolgens lokaal afgezet.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Regionale partners

Alle partners