Welkom op de website van Drenthe

Akkerbouwbedrijf VOF Wolting

Welkom op de pagina van VOF Wolting!

Het familiebedrijf van Elwin en Samantha Wolting is gelegen aan de Verlengde Hoogeveense Vaart tussen Zwinderen en Geesbrug. Samen met hun drie jongens woont en werkt het gezin iedere dag met veel passie op hun akkerbouwbedrijf met boerderijwinkel.

Elwin en Samantha zijn inmiddels al de vierde generatie Wolting op deze plek. Elwins vader, grootvader en overgrootvader hebben een gemend bedrijf gehad met een akkerbouwtak en melkveetak. Elwin merkte al snel dat zijn passie bij het machinewerk, de teelt van gewassen en de bodem lag. Daarom hebben ze ervoor gekozen om de melkveetak af te stoten en de volledige focus op de akkerbouw tak te leggen. Momenteel verbouwt Elwin graan, suikerbieten, consumptie en zetmeel aardappelen en het kruid Angelica.

In het voorjaar helpt een groep vrijwilligers bij het opspeuren en markeren van weidevogelnesten. Elwin doet zijn best om zoveel mogelijk nesten te sparen, en eromheen te werken met landwerkzaamheden. Het komende jaar is hij van plan om bloemrijke akkerranden in te zaaien langs de sloten. Hij moet – omwille nieuwe maatregelen voor de waterkwaliteit – toch verder van de slootkanten afblijven met zijn gewassen en kan op deze manier zijn steentje bijdragen aan biodiversiteit. Daarnaast is het natuurlijk een prachtig gezicht, die bloeiende randen!

Terwijl Elwin zich bekommert over de gewassenteelt, neemt Samantha het voortouw in hun boerderijwinkel. Tijdens het boodschappen doen ergerde ze zich aan hoe duur de aardappels verkocht werden, terwijl zij thuis maar een schijntje kregen voor hun geteelde aardappels. Door de tussenhandel over te slaan en de aardappels rechtstreeks aan de klant te verkopen, blijft er meer winst over voor de boer, en kunnen klanten de aardappels goedkoper inkopen. Win-win dus!

Familie Wolting is iedere dag bezig om op een bewuste, duurzame manier voedsel te verbouwen. Dit dragen zij graag uit naar de maatschappij; een belangrijke reden voor het gezin om zich aan te sluiten bij Drenthe Boert Bewust. Benieuwd naar familie Wolting en hun bedrijf? Neem eens een kijkje op de site: https://boerderijwinkelwolting.nl/

Of breng een bezoekje aan hun mooie boerderijwinkel!

Akkerbouwbedrijf VOF Wolting

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

    Landelijke partners

    Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

    Regionale partners

    Alle partners