Akkerbouwbedrijf Lindenhols – Geerts Best

Over Akkerbouwbedrijf Lindenhols – Geerts Best

Lid geworden in april 2022

Samen met zijn vriendin en drie kinderen woont Geert in Zuidwolde. Naast aardappelen-, bieten-, tarwe- en maïs is hij veldbonen- en koolzaadteler, en heeft hij een productenlijn van zijn eigen merk: Geerts Best. Op zijn bedrijf haalt hij olie uit koolzaad door middel van een oliepers. Van deze olie maakt hij vervolgens verschillende producten, zoals bak- en braadolie, en mayonaise. Zijn drijfveer is om gezond, tastbaar voedsel te produceren en deze producten vervolgens lokaal te vermarkten.

Alles van het koolzaad wordt benut; de olie gebruikt hij natuurlijk voor zijn producten, maar twee van zijn trekkers rijden ook op koolzaadolie! En het stof van koolzaad wordt gebruikt om warmte te produceren. Zijn bedrijf is energieneutraal; een windmolen wekt de benodigde energie op. Geert is zuinig op zijn grond. Door middel van vaste stromest en bladcompost probeert hij de kwaliteit van zijn grond te verbeteren.

Geert neemt deel aan Drenthe Boert Bewust, omdat hij transparant wil zijn naar de maatschappij. Iedereen is op afspraak welkom op zijn bedrijf. Hij wil graag tastbaar maken aan de consument hoeveel het kost om een product te maken. Bij zijn eigen producten zijn de voedselkilometers nihil; van het oogsten van het koolzaad tot het bottelen van de flessen, alles gebeurd in dezelfde regio.

Bijzonderheden

Bekijk de website van Geerts Best hier: Geerts Best – Goed Beter Best

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Maatschappij
Milieu
Natuur
Beeldkwaliteit
Duurzaamheid