Welkom op de website van Drenthe

Akkerbouwbedrijf Lindenhols – Geerts Best

Samen met zijn vriendin en drie kinderen woont Geert in Zuidwolde. Naast aardappelen-, bieten-, tarwe- en maïs is hij veldbonen- en koolzaadteler, en heeft hij een productenlijn van zijn eigen merk: Geerts Best. Op zijn bedrijf haalt hij olie uit koolzaad door middel van een oliepers. Van deze olie maakt hij vervolgens verschillende producten, zoals bak- en braadolie, en mayonaise. Zijn drijfveer is om gezond, tastbaar voedsel te produceren en deze producten vervolgens lokaal te vermarkten.

Alles van het koolzaad wordt benut; de olie gebruikt hij natuurlijk voor zijn producten, maar twee van zijn trekkers rijden ook op koolzaadolie! En het stof van koolzaad wordt gebruikt om warmte te produceren. Zijn bedrijf is energieneutraal; een windmolen wekt de benodigde energie op. Geert is zuinig op zijn grond. Door middel van vaste stromest en bladcompost probeert hij de kwaliteit van zijn grond te verbeteren.

Geert neemt deel aan Drenthe Boert Bewust, omdat hij transparant wil zijn naar de maatschappij. Iedereen is op afspraak welkom op zijn bedrijf. Hij wil graag tastbaar maken aan de consument hoeveel het kost om een product te maken. Bij zijn eigen producten zijn de voedselkilometers nihil; van het oogsten van het koolzaad tot het bottelen van de flessen, alles gebeurd in dezelfde regio.

Akkerbouwbedrijf Lindenhols – Geerts Best

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Geert besteedt veel aandacht en tijd aan het leggen van verbinding met de maatschappij. Er komen regelmatig groepen op bezoek voor een rondleiding, zoals studieclubs, plattelandsvrouwen, maar ook mensen uit hele andere sectoren. Geert heeft in het bestuur van de boerderijenfietstocht
  gezeten en organiseert elk jaar een fruitpersdag waar een mobiele pers aanwezig is.

 • Geert is veel bezig met het thema milieu. Hij probeert zo min mogelijk chemie te gebruiken tegen onkruid en schimmels. Door middel van compost probeert hij zijn grond en daarmee zijn gewassen sterker en weerbaarder te maken. Hierdoor zijn zijn gewassen minder chemie nodig. Geert heeft een
  demoveld met allerlei verschillende soorten groenbemesters. Iedereen kan bij dit veld komen kijken, zoals collega agrariërs, maar ook mensen van natuurverenigingen etc.

 • Geert maakt zijn omgeving mooi door zijn koolzaadvelden. Ook zetten meerdere imker verenigingen bijenkasten in zijn land. Het afgelopen jaar waren dit meer dan 100 bijenvolken. Geert zit in het bestuur van Agrarisch Natuur Drenthe, deze organisatie zit tussen de belangen van natuurorganisaties, de provincie en de boeren in.

 • Geert vindt het belangrijk dat zijn bedrijf er netjes bij ligt, zeker aangezien dat ook zijn visitekaartje is voor zijn merk “Geerts Best”. Het bedrijf ziet er dan ook verzorgd uit.

 • Geert zit in een regeneratieve studieclub, daar hebben zij het veel over duurzaamheid. Geert gebruikt geen gas op zijn bedrijf, stookt op het stof van koolzaadstro, heeft 4 zonneboilers op het dak liggen én 2 van zijn trekkers rijden op koolzaadolie. Hij wil graag dat de ‘voedselkilometers’ meer inzichtelijk worden; tastbaar maken aan de consument wat het kost om een product te maken.
  Denk hierbij aan waterverbruik, energieverbruik, kilometers tot het in het schap ligt etc

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Regionale partners

Alle partners